InferMed – Prywatna Opieka Medyczna Wrocław

lek. Jakub Marczuk

w trakcie specjalizacji z dermatologii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (studia ukończone z wyróżnieniem, z najwyższą średnią na roku). Od 2020 roku pracuje w Oddziale Dermatologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu, gdzie rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z zakresu dermatologii i wenerologii. Regularnie uczestniczy w kursach doskonalących, szkoleniach oraz konferencjach naukowych poświęconych tematyce dermatologii, alergologii, reumatologii i medycyny estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Współpracuje naukowo z Katedrą Patologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi poszukiwanie nowych czynników prognostycznych w czerniaku skóry. Odbywał praktyki w szpitalach zagranicznych (Essen, Berlin, Görlitz, Tønder). Od 2017 roku pracuje w infermedica.com, pomagając w doskonaleniu aplikacji zbierającej wywiad od pacjentów i diagnozującej ich na podstawie podanych objawów. Płynnie włada językami angielskim, niemieckim i duńskim.

W Inferclinic udziela konsultacji dermatologicznych.

W wolnym czasie muzykuje, piecze, studiuje języki obce i trenuje biegi długodystansowe.

;