InferMed – Prywatna Opieka Medyczna Wrocław

mgr Kamila Kokurewicz

psycholog kliniczny

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Dyplom uzyskałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w ośrodku akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyki studenckiej pod kierunkiem psychologów, a także jako wolontariuszka na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii poznawczo – behawioralnej, której głównym założeniem jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – bazującej na zasobach pacjenta,które pomagam odkryć, nazwać i wykorzystać do realizacji jego celu oraz psychoedukacji.
W kontakcie z pacjentem ważny jest dla mnie przede wszystkim szacunek i akceptacja dla jego indywidualnego i niepowtarzalnego świata wewnętrznego, zrozumienie i życzliwość, a także respektowanie zasad etyki zawodu psychologa – w szczególności zasady poufności i prywatności.

Do obszaru moich zawodowych zainteresowań należą głównie zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, trudności w relacjach interpersonalnych, kryzysy życiowe i rozwojowe (m.in. doświadczenie straty, choroby). Obejmuje wsparciem osoby dorosłe oraz młodzież.

Leczone choroby: